Klarte eksamen som spesialist – En lærereksamen til. Tilbake i Norge 12. mai.

Mayuri (Ree) klarte eksamen på høyeste nivå ved Union of Thai Traditional Medicine Society i Bangkok! Dette fagnivået gir henne status som spesialist. Det er  er svært få som har gjennomført dette høyeste nivået og som er registrert i skolens offentlige medlemsregister. I Norge er det bare Ree og en Thaimassør  fra Tromsø som har dette nivået. Mer om dette siden. Nå venter hun på å avlegge en høyere lærereksamen for å bli offentlig  autorisert lærer i faget. Ree blir derfor i Thailand i 14 dager til, og ankommer Norge 12. mai.